Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

 

İKARUS olarak; emeğinizi ve akıl terinizi nasıl koruyacağınız konusunda destek oluyoruz...

 

PATENT, FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Patent nedir?

Bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir.

 

Bir buluş için sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. 

 

Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamakta ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı vermektedir. 

 

 

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Sınai mülkiyet kavramı ne demektir?

”Sınai Mülkiyet” kavramı genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır. 

 

Sınai Mülkiyet hakları patentler ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devrelerin topografyalarını kapsamaktadır.

 

Telif Hakları veya Fikri haklar diye de anılan “Fikri Mülkiyet”, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ifade eder. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan, bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir.

 

 

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları genellikle yedi temel grup içinde ele alınmaktadır:

 

  • Fikir - Sanat eserleri
  • Entegre Devre Topografyaları
  • Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Haklar
  • Patent
  • Endüstriyel Tasarım
  • Coğrafi İşaretler
  • Marka