Stratejik Planlama

Stratejik Planlama

Stratejik Planlama

 

STRATEJİK PLANLAMA

 

STRATEJİK PLANLAMA” tüm organizasyonların gelişimi için en önemli yönetim araçlarından birisidir. Gelişimi hedefleyen tüm kurumların bu adımı atmaları gerekir.  

 

Kendimize soralım; 

1.    Neredeyiz?
2.    Nereye gitmek istiyoruz?
3.    Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
4.    Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?

 

Bu sorular doğrultusunda yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız İKARUS yanınızda...

 

Stratejik planlama yapılması halinde;  öncelikle mevcut durum analizi gerçekleştirilir. 

 

Mevcut durum analizi ile "Neredeyiz? sorusuna yanıt aranır ve SWOT analizi (GZFT) gibi yöntemlerle kurum detaylı şekilde analiz edilir.  

SWOT (GZFT): Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler

 

Analiz neticesinde elde edilen bulgular ile kurumun hedefleri doğrultusunda Nereye gitmek istiyoruz? sorusu irdelenir. Burada kurumun misyonu, vizyonu ve amaçları tanımlanır.  

 

Ulaşılmak istenen amaçların belirlenmesi ile bu amaçlara ulaşmak için benimsenmesi gereken hedefler ve bu hedefler için hayata geçirilmesi gereken faaliyetler ayrıntılı şekilde belirlenir. Ayrıca, faaliyetler için yaklaşık bütçe gereklilikleri de ortaya çıkarılır.

 

"Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?sorusuna detaylı ve kapsamlı bir şekilde yanıt veren bu çalışmalar neticesinde, kurumun yıllık programları dahilinde hayata geçireceği tüm hedefler ve faaliyetler kılavuz niteliği taşıyacak şekilde ortaya çıkarılır.  

 

Belirlenen amaçların ve hedeflerin gerçekleşmesinin takibi stratejik planlamanın en önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda gündeme gelen "Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? sorusunda, her bir hedef için tanımlanmış olan performans göstergeleri önem kazanır. Hedeflerin en iyi şekilde takibi için performans göstergeleri somut ve izlenebilir şekilde tanımlanmalıdır. 

 

Stratejik Planlama dahilinde gerçekleştirdiğimiz diğer işlemler ise;

  • Şirket evlilikleri,
  • Şirket birleşmeleri,
  • Yurtiçi ve yurtdışı şirket satın alma işlemleri ve ilgili tüm süreçlerin titizlikle yönetimi, sonuçlandırılması.