Sektör Raporları ve Sektörel Analizler

Sektör Raporları ve Sektörel Analizler

Sektör Raporları ve Sektörel Analizler

 

SEKTÖREL RAPORLAR VE SEKTÖREL ANALİZLER

 

FİZİBİLİTE RAPORU DANIŞMANLIĞI

 

İşletmelerin planladıkları proje alternatiflerinden kendilerine stratejik açıdan en çok katma değer yaratacak olan projeleri uygulama kararı almaları için mutlaka fizibilite kültürünü edinmeleri gerekmektedir. 

 

Fizibilite, Türkçe'de “yapılabilirlik” anlamına gelmekte olup, fon kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte söz konusu yatırımın istenilen faydayı sağlayıp sağlayamayacağını, uygulamaya geçilmeden önce belirlenmesi için gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların başında gelmektedir. 

 

İKARUS, fizibilite çalışmalarınıza başlarken, planladığınız projeleriniz hakkında gereken ön bilgiyi almakta ve daha sonra aşağıdaki çalışmaları sırasıyla gerçekleştirmektedir:

 • Proje kapsamının tanımlanması,
 • Arka plan ve gerekçenin detaylandırılması, 
 • Talep analizinin gerçekleştirilmesi, 
 • Proje tasarım ve uygulama programının oluşturulması,
 • Yatırım maliyeti hesaplanması
 • İşletme gelir gider tahminlerinin yapılması
 • Finansal analizlerin yapılması
 • Risk analizinin yapılması
 • Son olarak bütün kaynakları bir araya getirerek “Fizibilite Raporu” oluşturulması

 

 

SEKTÖREL RAPORLAR ve ANALİZLER

 

 • Makine ve Teçhizat
 • Otomotiv
 • Tekstil,
 • Cam
 • Seramik
 • Çimento
 • Demir Çelik
 • Kimya
 • İlaç ve Tıbbi Cihaz
 • Gıda ve İçecek
 • Asansör
 • Elektrik Elektronik
 • Enerji
 • Savunma Sanayi

 

İKARUS olarak; tüm sanayi sektörleri ile ilgili raporlamalar ile analizleri en sağlıklı veriler ışığında ve en gerçekçi projeksiyonlarla yapmaktayız...