Kümelenme

Kümelenme

Kümelenme

KÜMELENME

 

İKARUS olarak; Kümelenme modellemeleri, kuruluşu, çalışma planı ve stratejileri, destek ve teşvikleri konularında uluslararası anlayışla hizmet veriyoruz.

 

 

Kümelenme Nedir?

 

Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde olan üretici firmalar ile onları destekleyici firma ve kurumların bir araya geldiği bir çalışma modelidir.

 

Kümelenme, ulusal ve bölgesel rekabetçiliği arttıran bir yaklaşımdır. Firmaların birbirleriyle ve kamu, akademi, araştırma ve destekleyici kurumlar ile karşılıklı ilişkilerine, oluşturdukları ağ yapılarına dikkat çeker. Kümelenme sürecinde gelişen karşılıklı ilişkiler, öğrenme ve dışsallıkların üretkenlik artışı üzerindeki etkisi, firmaların tek başlarına sağlayabileceği etkiden çok daha fazla etki yaratmaktadır.

 

Kümelenme sürecine katılan aktörlerin bir bütün içerisinde nasıl bir rol aldıkları, dolayısıyla belirli bir iktisadi değerin oluşmasına nasıl katkı sağladıkları önem taşımaktadır.

 

Söz konusu aktörler arasındaki ilişkilerin doğal bir süreç içerisinde oluşması beklenmekle birlikte, bu aktörlerin meydana getireceği iktisadi değerin en yüksek seviyeye çıkarılması aynı doğallık ve seyirde gelişmemektedir. 

 

Bu yüzden, bu sürecin sistematik ve organize bir yaklaşım içerisinde yürütülmesi, danışmanlık alınması ve iktisadi değerin yükseltilmesi kümelenme kavramının en önemli hedefidir.

 

İKARUS olarak; uzmanlığımızla “Kümelenme” sürecinizin her adımında yanınızdayız...

 

 

Kümelenmenin Faydaları Nelerdir?

 

•    İhtiyaç duyulan üretim faktörlerinin daha uygun koşullarda temin edilmesine olanak sağlayarak firmalara maliyet avantajı kazandırır.

•     Ölçek ekonomisinden faydalanılarak maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

•     İşgücü ve ürün kalitesi, verimlilik ve istihdamı arttırır.

•     Firmaların ihracat ve satışlarının artmasını sağlar.  

•     Yenilik ve teknolojilerin hızla yaygınlaşmasını sağlar.

•     Yerel rakiplerle yarışmayı öğretir.

•     Ar-Ge, pazarlama, finansal kaynaklara ulaşım gibi kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlar. 

•     Taklit edilmesi güç rekabet avantajı ile bölgesel kalkınmayı destekler.

•     Bölge ekonomisini güçlendirir.

•     Ortak gereksinim ve menfaatler için çalışılmasını sağlar.

•     Bölgeyi yatırımcılar için ilgi merkezi haline getirir. 

•     Üniversite - sanayi işbirliğini destekleyerek, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının güçlenmesini sağlar. 

•     Yeni iş ve girişim sayısını arttırır.

•     Teşvik almayı kolaylaştırır.

•     Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini geliştirir.

 

Kümelenme Nasıl ve Neden Gerçekleşir?

 

Kümeyi bir arada tutan şey, yasal bir zorunluluk değildir. Daha çok kurumlar arası güven ve işbirliğidir. Şirketlerin, kümeler dahilinde olduklarında tekil oldukları durumdan daha verimli ve yaratıcı olmaları, ekonomik kalkınma açısından oldukça önemlidir. 

 

 

Kümelenmenin Temel Özellikleri Nelerdir?

 

Yakınlık; ağ oluşturma ve uzmanlaşma, kümelenmenin üç temel özelliğidir. Yakınlık, şirketlerin uzman işgücüne erişim, zımni ve somut bilgilerin değişimi avantajlarından ötürü, birbirlerine yakın mesafede olmalarıdır. 

Ağ Oluşturma; yerel tedarikçiler, müşteriler, rakipler, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasındaki bağlantıları ve ortak çalışma ilişkilerini olanaklı kılmaktadır. 

Uzmanlaşma ise; bir endüstri içinde iş bölümüne gidilmesi gerçeğinin bir yansımasıdır.