İş Modelleri Geliştirme

İş Modelleri Geliştirme

İş Modelleri Geliştirme

 

İŞ MODELLERİ GELİŞTİRME

 

İKARUS olarak; İnovatif yaklaşımlarla mevcut iş modellerinin iyileştirilmesi ve yeni iş modelleri üretilmesi konusunda gerçekçi çözümler üretiyoruz...

 

 

 

İYİ BİR İŞ MODELİ NASIL KURGULANIR?

İş modelleri konusunda uzman yazar ve girişimci Alexander Osterwalder, "İş Modelini", bir şirketin “değeri” nasıl yaratıp, nasıl dağıttığını ve finansal sürekliliğini kazandığını tanımlayan mantık modeli olarak tanımlamıştır. 

 

İyi bir iş modeli yeni bir girişim projesi için de, sektörde varlığını sürdüren bir şirket için de gereklilik arz etmektedir.

 

Aşağıdaki unsurlar iş modelinin yapısını oluşturmaktadır.

Bu unsurları kendi işiniz için cevaplamaya ve sonuca göre gerekirse destek almaya ne dersiniz? 

 

  1. Müşteri Segmentleri: Müşteri tüm iş modellerinin kalbidir. Bir şirkete kar bırakan müşteri yoksa, şirket ayakta kalamaz.

Müşteri profilimiz kimlerdir?

Kimin için değer yaratıyoruz?  

En önemli müşterilerimiz kimlerdir?

 

  1. Değer Önerisi: Belli bir müşteri segmenti için değer yaratan ürün ve hizmet paketlerini anlatır. Değer önerisi, müşterilerin bir şirketi diğerine tercih etmelerinin nedenidir. Yani, bir şirketin müşterilerine sunduğu faydaların toplamıdır.

Müşterimizin problemini çözmek ve ihtiyaca cevap vermek için önerileriniz nelerdir?

Müşterimize hangi değeri sunuyoruz? 

Müşterilerimizin hangi problemlerine çözüm getiriyoruz?

Müşteri ihtiyaçlarının hangilerini karşılıyoruz?

Müşteri segmentlerine hangi ürün/ hizmetleri sunuyoruz?

 

  1. Kanallar: Bir şirketin değer önerisi sunmak istediği müşteri segmentiyle nasıl iletişim kuracağını ve o segmente nasıl ulaşacağını tarif eder. İletişim, dağıtım ve satış kanalları bir şirketin müşterileri arasındaki ara yüzü oluşturur.

İletişim, dağıtım ve satış yöntemleriniz etkili ve mali açıdan uygun mudur?

Müşteri segmentlerimize hangi kanallarla ulaşmalıyız?

Onlara şu anda nasıl ulaşıyoruz?

Kanallarımız şu an birbiriyle ne şekilde entegre durumda?

Hangileri en maliyet verimli?

 

  1. Müşteri İlişkileri:

Müşteri segmentleri ile kurulabilecek ilişki türleri nelerdir?

Sorunlara veya taleplere doğru ve hızlı cevap bulabiliyor muyuz?

 

  1. Gelir Akışı:

Nerelerden, nasıl gelir sağlanabilir?

 

6. Temel Kaynaklar:

Müşteriye sunulacak olan temel varlıklar nelerdir?

 

7. Temel Faaliyetler:

Hangi temel faaliyetler yapılacaktır?

 

8. Temel Ortaklıklar: Bazı faaliyetler dışarıdan, bazı faaliyetler içeriden temin edilebilir.  

Hangi yolla temin edeceksiniz?

Kimi hangi görev için yetkilendireceksiniz?

Kime güveneceksiniz?

 

9. Maliyet Yapısı:

İş modelinin işlemesinde ortaya çıkacak maliyetler nelerdir?

Kayıplarımızı ne kadar sürede geri kazanabileceğiz?

Yeni müşteri potansiyelimiz ne kadar?

 

 

Son yıllarda hangi sektör olursa olsun, teknolojide ve trendlerde yaşanan değişimler göz önüne alındığında, kurumların iş yapma biçimleri üzerinde yeniden düşünülmesi ve tasarlanması gerektiği görülmektedir. Bu bağlamda, organizasyon yapılarını, pazarın tanımını, pazarlama anlayışlarını, liderlik yaklaşımlarını ve tüm dünyayı yeni bir şekilde algılamalarını sağlamak gerekmektedir. Bunu, İKARUS ile beraber belirleyeceğiniz iş modeli sayesinde uygulamanız pek çok sorunuza cevap, bir çok kaybınıza kazanç olacaktır.

 

 

UNUTMAYIN; İş modeliniz bir sonraki aşamada ne yapmanız gerektiğini gösterecek bir sorgulama metodudur.

 

Bu sebeple iş modeli çalışması tamamlandıktan sonra, fizibilite ve iş planı çalışmaları ile sürecin desteklenmesi sayesinde istikrarlı bir yol haritası çizilip, hedeflere ulaşmanız kolaylaşacaktır. 

 

Bu tecrübeyi kurumunuz için İKARUS uzmanlığı ile denemeye hazır mısınız?