Yönetim ve Yatırım Danışmanlığı

Yönetim ve Yatırım Danışmanlığı

Yönetim ve Yatırım Danışmanlığı

 

YÖNETİM VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI NEDİR?


Günümüz ekonomik hayatında, size yol gösterip ışık tutacak bir danışmanla çalışmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri, değişken ekonomik yapı; iç ve dış pazarlar arasındaki dalgalı ilişkiler, hızlı gelişen teknoloji, buna bağlı olarak rekabet ortamının zorluk derecesinin artması ve pazarın daralmasıdır.


Yönetim Danışmanlığı, son elli yıldır Avrupa ve Amerika' da hızlı bir gelişim göstermesine karşın, ülkemizde son dönemde tanınmaya ve farkındalık yaratmaya başlamıştır. Bundan dolayıdır ki Yönetim Danışmanlığı kavramı henüz tam anlamıyla anlaşılmış bir kavram da değildir.
 
 

Yönetim Danışmanlığı Ne Demektir?


"Kurumun organizasyonunda ve yönetim sorumluluğu bulunmayan, danışmanlık beceri ve niteliklerine sahip, kurum dışı kişiler tarafından karmaşık sistem anlayışına dayanan, işletme problemlerinin belirlenmesi, sektörel farkındalığın yaratılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve gerektiğinde uygulama ile planlama desteğini içeren kişisel beceri ve yeteneklere dayanan hizmettir."


İKARUS olarak; kuruluşunuzun ekonomik performansını arttırmak için yardıma ihtiyaç duyduğunuzda daima yanınızdayız...

Bu doğrultuda, ekonomik performansın iyileştirilmesi, pazarlamada, maliyetlerde, üretimde, organizasyon ya da yönetimde değişikliklere ihtiyaç duyduğunuzda güvenle danışabileceğiniz bir yapıyız. 

 

İKARUS Kurumunuz İçin Ne Yapar?

 1. Rekabet gücünüzü arttırır
 2. Uluslararası pazarlara hazırlar
 3. İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir
 4. Maliyetlerinizi azaltır
 5. Cironuzu arttırır
 6. Stratejik yönetim tekniklerinizi geliştirir
 7. Yönetim ve karar verme sürecinizi geliştirir
 8. Finansal kaynak alanlarınızı arttırır
 9. Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi tedarik eder
 10. Müşteri portföyünüzün geliştirilmesini sağlar
 11. Fizibilite çalışmalarınızı detaylı olarak hazırlar
 12. Verimliliğinizi arttırır
 13. Vergi yükünüzü azaltır
 14. Gerekli sertifikalarınızı almak üzere hazırlar
 15. İnsan kaynağınızın niteliğini geliştirir
 16. Bilgi sistemlerinizi geliştirir

 

İKARUS uzmanlığıyla;

 • Her türlü sanayi yatırımınız için fizibilite,
 • Yurtiçi ve yurtdışı pazar araştırmaları,
 • Stratejik planlama,
 • İş planları,
 • Gelecek projeksiyonları,
 • Kamu ilişkileri,
 • Teşvik ve mevzuat danışmanlığı sağlanır.